Terapia schematów jest przeznaczona do leczenia osób z zaburzeniami osobowości, lub osób z „przewlekłymi” zaburzeniami np. długo trwającą depresją. Opiera się na zmianie nieadaptacyjnych sposobów radzenia sobie z problemami z dzieciństwa. Należy do „trzeciej fali” terapii poznawczo-behawioralnych.

Jest siedem podstawowych potrzeb emocjonalnych.

1. bezpiecznego przywiązania do innych (bezwarunkowej miłości, opieki, zrozumienia, komplementów),

2. autonomii, kompetencji i poczucia tożsamości,

3. wolności wyrażania potrzeb i emocji,

4. spontaniczności,

5. realistycznych granic i samokontroli.

6. sprawiedliwości

7. koherencji (poczucia sensu)

Jeśli podstawowe potrzeby emocjonalne nie są zaspokojone, powstają schematy:

Wyróżniamy 21 schematów:

1. opuszczenie/niestabilność więzi
2. nieufność/skrzywdzenie
3. deprywację emocjonalną
4. wadliwość/wstyd
5. izolację społeczną/wyobcowanie
6. zależność/niekompetencja
7. podatność na zranienie lub zachorowanie
8. uwikłanie emocjonalne
9. porażkę
10. roszczeniowość, wielkościowość
11. niedostateczną kontrolę, samodyscyplinę
12. podporządkowanie się
13. samopoświęcenie
14. poszukiwania samoakceptacji i uznania
15. negatywizm/pesymizm
16. zahamowanie emocjonalne
17. nadmierne wymagania/nadmierny krytycyzm
18. bezwzględną surowość
19. brak spójnej tożsamości
20. brak sensu świata
21. schemat niesprawiedliwości

Kiedy schematy są aktywne, mówimy o trybach:

Tryby dziecięce

1. Wrażliwe dziecko.
2. Rozzłoszczone dziecko.
3. Rozwścieczone dziecko.
4. Impulsywne dziecko.
5. Niezdyscyplinowane dziecko.
6. Szczęśliwe dziecko.

Tryby dysfunkcjonalnego radzenia sobie

7. Uległy poddany.
8. Odłączony obrońca.
9. Unikający obrońca.
10. Odłączony samoukoiciel.

Tryby nadkompensacyjne

11. Samopowiększacz (megaloman)
12. Zły obrońca (tryb znęcania się i ataku)
13. Obsesyjny perfekcjonistyczny kontroler

Tryby dysfunkcjonalnego krytyka

14. Karzący krytyk
15. Wymagający krytyk
16. Krytyk wzbudzający poczucie winy

Zdrowy tryb dorosły

16. Zdrowy dorosły / troskliwy rodzic

O mnie

Paweł Górny – certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, Certyfikat nr. 282: http://www.pttpb.pl/licencjonowani-terapeuci., oraz European Association for Behavioural and Cognitive Therapies. Ukończył Podyplomowe Studium Terapii Poznawczo-Behawioralnej (SWPS Sopot) oraz Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Warszwie. Posiada certyfikat zaawansowanego terapeuty indywidualnej i grupowej TERAPII SCHEMATU, członek International Society of Schema Therapy. Obecnie kształci się w terapii schematów u Idy Shaw, Joan Farrell i Wendy Behary. Należy do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Swoją pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji. Magister psychologii  (Uniwersytet Gdański) oraz filologii polskiej (UG). Ukończył studia psychoonkologi klinicznej w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym.

W swojej codziennej pracy stara się „podążać za dobrą stroną człowieka”.

WOLNE TERMINY

DLACZEGO JA

OTWARTOŚĆ I EMPATIA

W gabinecie Pacjent spotka się z akceptacją i zrozumieniem. Pomagam osobom zmagającym się z różnymi trudnościami, niezależnie od ich wieku, pochodzenia i historii życiowej. Każdy z nas żyje najlepiej jak potrafi, w danym momencie swojego życia.

SKUTECZNOŚĆ

Psychoterapia poznawczo-behawioralna jest terapią opartą na współpracy oraz na indywidualnym opracowaniu problemów pacjenta. Pacjent pracuje nad zmianą, dążąc do osiągnięcia wybranych celów terapeutycznych. W terapii stosujemy techniki leczenia o udowodnionej naukowo skuteczności

DOŚWIADCZENIE

Posiadam doświadczenie w pracy z pacjentami zmagającymi się z zaburzeniami afektywnymi (nastroju), lękowymi, obsesyjno-kompulsyjnymi, adaptacyjnymi, odżywiania, snu, osobowości, psychotycznymi i uzależnieniami. Mam doświadczenie w pracy klinicznej i w jednostkach ochrony zdrowia.